Gedachten op maandagochtend

Een week nadat vlucht TK1951 van Turkish Airlines vroegtijdig ten einde kwam, heerst er nog veel onduidelijkheid. Wat gebeurde er op woensdagochtend 25 februari om 11.23 naast de Polderbaan op Schiphol? Was er een technisch mankement? Vlogen er vogels in de motoren? Of was het een inschattingsfout van de piloten?

Deze week hoopt de Onderzoeksraad Voor Veiligheid meer duidelijkheid te geven over de oorzaak van de crash. Maar een prikkelende verklaring voor de ramp komt alvast van de Amerikaanse journalist Malcolm Gladwell. In zijn zojuist verschenen boek Outliers (Uitblinkers) wijdt Gladwell een hoofdstuk aan de oorzaken van vliegtuigongelukken. Vliegrampen, zegt Gladwell, hebben vaak te maken met de arbeidsverhoudingen in de cockpit. Hoe egalitairder die zijn, hoe eerder de co-piloot zijn baas zal durven attenderen op problemen of eigenaardigheden. En dat maakt soms het verschil tussen leven en dood.

Arbeidsverhoudingen hangen weer samen met nationale...