Interview / Dialoog over het populisme

ze hebben allebei een boek geschreven over het populisme. Maar zet Bas Heijne en David Van Reybrouck samen aan tafel en het gesprek draait telkens richting de ándere kant: waarom hebben de gevestigde politieke partijen geen antwoord op het populisme?

Van Reybrouck en Heijne zitten aan een lege tafel in het cultureel centrum De Koekjesfabriek in Den Bosch. Om ons heen lopen roadies en artiesten druk heen en weer. Vanavond moet Van Reybrouck hier optreden op het Geen Daden Maar Woorden Festival.

De twee discussiëren supergeconcentreerd. Bas Heijne: ‘Dit is niet het zoveelste boekje tegen Geert Wilders, het is geen veroordeling van het populisme. Klassiek links verwijt me nu dat ik me gevaarlijk ver op het gebied van de vijand begeef. Rabiaat rechts vindt het nog lang niet genoeg – ik heb kennelijk een snaar geraakt.’

David Van Reybrouck: ‘Dan zit je meestal goed.’

Van Reybrouck schreef Pleidooi voor populisme, dat verscheen in 2008 en in...