Interview Paul Cliteur over religieus terrorisme

Laten we beginnen met de laatste pagina van Het monotheïstisch dilemma: ‘Op de voorkant van dit boek staat het luchtruim afgebeeld met daarboven een donkere wolk (…) Maar, zoals de afbeelding aangeeft, ook de zon kan doorbreken. En of dat het geval zal zijn zal mede afhangen van onze eigen analyses en de wijze waarop we die analyses vertalen in een realistische en effectieve contraterroristische strategie. Zoals ik in Het monotheïstisch dilemma heb geprobeerd te betogen, zal dat ook neerkomen op een herwaardering van onze religieuze tradities.’

Voor wie is die oproep bedoeld?

‘Voor niemand in het bijzonder. Ik ben gefascineerd door bepaalde problematiek en dat is nog niet eens zozeer de relatie tussen religie en geweld, als wel de wijze waarop de moderne wereld er op reageert. Ik heb de indruk dat men er op een onbevangen, soms ietwat naïeve manier mee omgaat. Een paar weken geleden vond ik in de Volkskrant het bericht dat de...