Hans Achterhuis (1942) is emeritus hoogleraar filosofie. Hij doceerde onder meer in Amsterdam, Twente en Wageningen. Hij schreef vijftien boeken, waaronder ‘Het rijk van de schaarste’ en ‘De erfenis van de utopie’.

‘De klassieke rechtvaardiging van oorlog valt uiteen in twee delen. Het eerste gaat over de voorwaarden waaronder een oorlog begonnen mag worden. Kerkvader Augustinus stelde rond 400 na Christus het ius ad bellum op: oorlogen mogen alleen gevoerd worden voor een rechtvaardige zaak, met een rechtvaardige intentie, en slechts door bevoegd gezag – de staat. Deze regels zijn, weliswaar in aangepaste vorm, nog altijd de basis van de huidige militaire ethiek.

Michael Walzer heeft in Rechtvaardige en onrechtvaardige oorlogen [zie het interview met Walzer op de volgende pagina’s, red.] een update van het ius ad bellum proberen te geven. Mijns inziens lukt hem dat echter nauwelijks; het is moeilijk om een moderne oorlog aan te wijzen die op honderd procent...