Frank Ankersmit (1945) is hoogleraar intellectuele en theoretische geschiedenis aan de Universiteit Groningen. Vorig jaar verscheen van hem ‘De sublieme historische ervaring’ en zojuist ‘De tien plagen van de staat; de bedrijfsmatige overheid gewogen’ onder redactie van Ankersmit en Leo Klinkers.

‘Democratie is een oud begrip; het stamt uit de tijd van Athene. Iedere tijd geeft er een andere inhoud aan – en zo hoort het ook. Maar er is een constante: alleen de democratie kent het algemeen belang, en gebruikt dat als politiek kompas. In de monarchie draait het om het belang van de vorst en in een aristocratie om dat van een kleine minderheid; daar gaan publiek en privaat belang in elkaar op. De democratie daarentegen kent een strikte scheiding tussen beide; zij weet dat we op het verkeerde pad zijn wanneer private belangen het publieke belang vertekenen. De Franse Revolutie heeft ons met de democratie ook die scheiding tussen publiek en privaat gegeven.

Dat raken we nu...