https://www.vn.nl/macht-op-vrijdag-dijkhoff/

In elk geval staat vast dat hij Jeroen van der Veer er niet in 2006, maar pas in 2014 over heeft gesproken. Er werd in de zomer van dat jaar druk gespeculeerd over wat, enkele maanden na de annexatie van de Krim, de agenda van Poetin was en wie de volgende slachtoffers zouden zijn. In West-Europa vreesde men een overrompeling van de Baltische landen door groene mannetjes, en tv-deskundigen lieten de Russen onverwijld doorstoten naar Odessa en Moldavië. Dat gebeurde niet.

Er werd die zomer ook op gewezen dat de landen in Centraal-Azië een logischer prooi zouden zijn, omdat er meer te halen viel en de risico’s voor Poetin kleiner waren. De dictators waren oud en over de houdbaarheidsdatum, en die landen waren geen NAVO-lid, zodat het westelijk bondgenootschap weinig zou kunnen uitrichten na door de sluwe Poetin voor een voldongen feit te zijn gesteld.