Na de nederlaag in de Eerste Wereldoorlog ontstond in Duitsland zo’n grote verwarring dat de linkse partijen de kans grepen om schoon schip te maken. De Radenrepubliek ontstond: politiek bedreven door kunstenaars.

De Engelse romantische dichter Percy Bysshe Shelley schreef in zijn essay ‘A Defence of poetry’ (1821) dat de dichters de niet erkende wetgevers van de wereld zijn: ‘Poets are the unacknowledged legislators of the world.’ Maar er moet wel iets heel bijzonders aan de hand zijn willen de dichters ook echt de macht in een land overnemen. Zoals in November 1918 in München gebeurde, toen daar van de ene dag op de andere de Radenrepubliek werd gesticht, met aan het hoofd de dichters, schrijvers en journalisten Kurt Eisner, Ernst Toller, Erich Mühsam en Gustav Landauer.

Ze hadden vier jaar op hun kans gewacht. In die jaren moesten ze tandenknarsend toekijken hoe Duitsland in de Eerste Wereldoorlog de leiding nam bij het in dood en verderf storten van Europa. In...