De Waddenzee dreigt te ‘verdrinken’, dat wil zeggen dat het unieke ecosysteem van kwelders en zandplaten al voor het einde van deze eeuw is verzwolgen door de stijgende zeespiegel. Dat blijkt uit een nieuw rapport. De opsteller is kritisch over de ramingen van TNO.

In een vandaag gepresenteerd rapport van de Waddenvereniging wordt alarm geslagen over de gevolgen van de klimaatverandering en de gas- en zoutwinning voor de Waddenzee. Wetenschapsjournalist Rolf Schuttenhelm deed het onderzoek en kwam tot blamerende conclusies. Het rapport is meegelezen door de gerenommeerde klimaatexpert Pier Vellinga en de Delftse zeespiegel-hoogleraar Bert Vermeersen.

Wat betekent het dat de Waddenzee ‘verdrinkt’?
‘De Waddenzee heeft veel zandplaten en kwelders. Die zullen verdwijnen, het wordt zee.’

Hoe erg is dat?
‘De Waddenzee, is ’s werelds grootste getijdengebied, het is de springplank voor miljoenen trekvogels.’

Zullen ook eilanden als Terschelling en Texel in de golven verdwijnen...