Zeventig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog komt er naast het Anne Frank Huis ook een Nationaal Sjoa Museum.

Je hebt het Joods museum in Berlijn, het Holocaust Memorial Museum in Washington en Yad Vashem natuurlijk. In Boedapest verzette schrijver György Konrád zich tegen de komst van een twééde Holocaustmuseum. Hij beschreef het ongemakkelijke gevoel dat de regering het nieuwe museum vooral gebruikte als bewijs dat het antisemitisme helemaal niet in opkomst is in Hongarije, met zijn grote openlijk antisemitische Jobbik-partij.

In Nederland doet het Anne Frank Huis nu nog dienst als belangrijkste plaats van herinnering aan de sjoa, bij gebrek aan een echt Holocaustmuseum. Meer dan een miljoen mensen komen er elk jaar. De lange rij wachtenden voor het Achterhuis was onderwerp van een documentaire en om de die wachtrij in te dammen is het Anne Frank Huis nu van plan de naast het museum gelegen studentenwoningen bij het museum te voegen.

Nu pas, zeventig jaar na het...