‘Honderdduizend zoogdieren en een miljoen vogels sterven elk jaar doordat ze plastic dat in de zee ronddrijft opeten of erin verstrikt raken. Dat choqueert me,’ aldus de 19-jarige Boyan Slat afgelopen week tijdens een presentatie in New York. ‘Maar wat me nog het meest verbaast, is dat mensen zeggen dat het probleem onoplosbaar is terwijl er nooit onderzoek naar is gedaan.’ Slat, oprichter van The Ocean Cleanup, was in New York om na een jaar van onderzoek met een team van ruim honderd vrijwilligers de resultaten te presenteren van een haalbaarheidsstudie naar zijn revolutionaire plan om wél iets te gaan doen aan het terugdringen van wat in het Engels plastic soup is gedoopt. En de conclusie van de studie? ‘We hebben geen enkele reden gevonden waarom het niet kan.’ Volgens Slat kan tegen minimale kosten binnen tien jaar de helft van de drijvende plastic vuilnisbelt tussen Amerika en Azië zijn opgeruimd.

Slats ideeën vinden wereldwijd ingang. Op 16 juni is hij te...