‘Waarom filosoferen?’ was de interessante vraag die de Franse filosoof Jean-François Lyotard in 1964 zou gaan beantwoorden in vier colleges voor eerstejaarsstudenten. Van die colleges is nu, vijftig jaar later, pas een boekje gemaakt. Maar beantwoordt Lyotard die urgente vraag wel?

De Fransefilosoof Jean-François Lyotard (1924-1998) werd in 1979 onverwacht een beroemdefilosoof omdat een door hem geschreven wetenschappelijk rapport voor deCanadese Raad van Universiteiten in Quebec ook als boek werd uitgegeven. Het postmoderne weten, dat ‘gelegenheidsgeschrift’zoals hij het zelf noemde, was een beschrijving van de toestand van het wetenen de kennis in het licht van het steeds groter wordende aandeel van detechnologie en de informatica. Lyotard lichtte meteen het hele westerse denkendoor. Het postmoderne weten issindsdien opgevat als de legitimatie van een bepaalde, postmoderne manier vandenken, terwijl het die manier van denken juist als problematisch beschreef,als...