Haagse journalisten duiden politici steeds vaker aan met hun voornaam om vertrouwelijkheid te suggereren: Mark, Jesse, Alexander, Sybrand. Ook uw verslaggever doet eraan mee. Maar waar is de kritische distantie eigenlijk gebleven?

Het was een genoeglijk samenzijn, vorige week bij de ontmoeting tussen het nieuwe kabinet en de parlementaire pers. In de fraaie Statenzaal op het Ministerie van Algemene Zaken keuvelden de kersverse bewindslieden opgewekt met groepjes journalisten, voorlichters en politiek assistenten, terwijl hapjes en drankjes werden rondgebracht. Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming, vertelde aan wie het maar wilde horen dat hij wel degelijk verstand heeft van het recht: hij zou er indertijd zelfs op zijn gepromoveerd als er niet een mooie baan voorbij was gekomen. Halbe Zijlstra verklapte dat hij het zwaar had gehad als fractievoorzitter en zich alleen al daarom reusachtig verheugde op zijn nieuwe betrekking op Buitenlandse Zaken. Mark Rutte vertelde, als...