Waarom gaat het zo slecht met de Europese sociaaldemocratie? Er is immers duidelijk sprake van een algemeen patroon, dat weliswaar door specifieke nationale keuzes is versterkt – zoals samenwerking met natuurlijke tegenpolen in ‘Grote Coalities’ die tot onzichtbaarheid leidt – maar daaraan zeker niet alleen te wijten valt. Wie de vraag stelt naar het waarom van haar neergang in het begin van de 21ste eeuw, moet beginnen met het waarom van haar opkomst in het begin van de 20ste, die ertoe leidde dat linkse partijen zo lang op een omvangrijk electoraat konden bogen.

Links kan op goede gronden conservatief zijn, als het gaat om de verdediging van belangrijke linkse verworvenheden.

Ik gebruik uitdrukkelijk de klassieke term ‘links’, en niet het modieuze ‘progressief’. ‘Progressief’ en ‘conservatief’ zijn meer tijdgebonden begrippen; het eerste staat voor verandering, het tweede voor behoud – en verheft verandering dan wel behoud als zodanig tot iets positiefs....