Een van de vele aangename kanten van de zaterdag overleden Engelse/Amerikaanse historicus Tony Judt was dat hij de geschiedenis ongedwongen tot leven wist te brengen. In elk essay of hoofdstuk van een boek duikt wel een saillant historisch voorbeeld op dat het onderwerp waar hij het over heeft in een verrassend licht zet. In het kader van de rampzalige privatiseringen van de jaren negentig herinnerde hij eens aan iets dergelijks in de achttiende eeuw: de ‘tax farming’, waarbij de overheid het innen van belasting uitbesteedde, wat men nu ‘outsourcing’ noemt. Gevolg was dat er aanzienlijk minder belasting binnen kwam en de inners zo rijk werden als tegenwoordig de directeuren van half geprivatiseerde woningcorporaties.

Of Judt herinnert aan een vergeten politicus die in zijn tijd iets heeft gepresteerd dat niet vergeten had mogen worden. Zoals William Beveridge, een econoom in de geest van John Maynard Keynes die in 1942 de basis legde voor het Engelse sociale...