Wellington, de IJzeren Hertog die in 1815 Napoleon bij Waterloo versloeg, werd niet van ijzer genoemd omdat hij zich met ijzeren moed in de strijd tegen Napoleon had gestort. Hij ging zo pas in 1829 heten toen hij als premier van Engeland te veel last had van het ingooien van zijn ruiten. Hij was niet populair. Ten einde raad liet hij ijzeren hekken voor zijn ramen zetten.

Waarmee niet gezegd is dat Wellington uit zacht materiaal was gesneden. Hij deinsde voor niets terug. In hetzelfde jaar 1829 voerde hij de Catholic Relief Act in die de katholieken meer rechten gaf, onder meer het recht om parlementslid te worden. Het was de belangrijkste daad van zijn korte premierschap. Hij kreeg er van verschillende kanten zware kritiek om te verduren. Een van zijn criticasters was de Graaf van Winchilsea. Die verweet hem zich te hebben bekeerd tot het katholicisme, hij noemde het zelfs ‘apostasy’, afvalligheid. Dat vatte Wellington op als een belediging. Ze besloten tot een duel op...