In de Times Literary Supplement van 21 mei stond iets wat leek op een advertentie, maar het niet helemaal was. Er stond een intrigerende vraag boven: ‘Does moral action depend on reasoning?’. De pagina was afkomstig, zo stond er duidelijk onder, van de John Templeton Foundation. De vorig jaar overleden John Templeton steunt al sinds 1973 met zijn kolossale vermogen allerlei wetenschappen, met name wetenschappen die ‘the big questions’ onderzoeken.

Op de pagina van de Times Literary Supplement staan fragmenten van de antwoorden die een aantal wetenschappers geven op die vraag of voor morele beslissingen wel denken nodig is. De antwoorden komen onder meer van Antonio Damasio, de neurowetenschapper en schrijver van De vergissing van Descartes, van Stanley Fish, de postmodern angehauchte controversiële Amerikaanse hoogleraar en Jonathan Sacks, de erudiete Engelse rabijn die eind vorig jaar op de Nexus Conferentie de openingslezing hield. Op de website van de Foundation is...