Tijdens het debat over de regeringsverklaring kregen Rutte en Samsom flinke kritiek op het gebrek aan visie van de prille coalitie. Toch verscheen er nog een gemeenschappelijk ijkpunt ten tonele: de oude Drees.

Het kabinet Rutte-Asscher is op papier het meest seculiere sinds de Paarse kabinetten. Toch werd de Bijbel de afgelopen dagen weer veelvuldig genoemd tijdens het debat over de regeringsverklaring.

Het begon toen Alexander Pechtold op ironische wijze de ploeg van Rutte als ‘kwartetkabinet’ te kijk zette. ‘Er is in allerijl een kaartenhuis in elkaar gezet van blauwe en rode kaarten, maar een fundament ontbreekt,’ sprak de D66-leider. ‘Waar visie ontbreekt, komt het volk om.’
Die laatste zin was ongetwijfeld bedoeld als subtiele verwijzing naar de beroemde woorden van Joop den Uyl in de regeringsverklaring van 1973 (tevens de titel van het Parlementair Jaarboek 2011). Maar ChristenUnie-voorman Arie Slob herkende niet het Woord van Joop, maar het Woord van de Heer: prompt...