Haagsestreken.nl

Liever nog dan met Joop Den Uyl vergelijkt Wouter Bos zichzelf met zijn voorganger Wim Kok, die Nederland acht jaar lang met vaste hand regeerde en bewees dat sociaal-democraten – zoals Bos het graag uitdrukt – ‘in de buurt van de schatkist te vertrouwen te zijn’. Bovendien, en die vergelijking komt dezer dagen extra goed uit, besloot Kok na een aarzelend begin als oppositieleider zich éérst te bekwamen als minister van Financiën onder Ruud Lubbers, waarna hij het roer overnam en zich alsnog tot staatsman ontpopte.

De afgelopen weken lijkt Bos aardig in de weer met dat gewenste scenario. Na de zomer wist hij eerst – tegen alle verwachtingen in – met verve een sluitende begroting te presenteren. En afgelopen week bewees hij zich als alom gewaardeerd crisismanager bij de nationalisering van Fortis en ABN Amro. Tot zover lijkt Wim Kok voor Bos een passend voorbeeld. Maar dat geldt lang niet in alle opzichten. Want was Wim Kok niet de man die de PvdA ontdeed van de...