Non-fictie

Op donderdag 4 februari wordt bekend hoe de identiteit van Frankrijk eruitziet. Dat is de dag waarop Le Grand débat sur l’identité nationale, in november vorig jaar ingesteld door de president zelf en door Eric Besson, zijn minister van Immigratie en Identiteit, officieel eindigt. Dat er meteen een debat ontstond over dit door de staat aangezwengelde debat, is niet verbazingwekkend als je Parijs denkt van Marijn Kruk hebt gelezen. Het is een informatieve rondgang langs invloedrijke en spraakmakende Parijse intellectuelen met als gespreksonderwerp de oude en nieuwe hete hangijzers van de Republiek: de scheiding tussen kerk en staat (de laïcité), de immigratie, de gelijkheid, diversiteit, het verleden, de erfenis van 1968, de onrust in de voorsteden (de banlieues), het islamisme en die al dan niet bestaande identiteit van Frankrijk.

De hele geschiedenis van Frankrijk is een komen en gaan van zelfverklaarde trots en de bespotting ervan, van pronken met gestolde Grandeur...