Mee met de politie

Iedereen staart. De man in zijn voortuin, de jongens op de fiets, de vrouwen op het terras. Ze richten allemaal hun ogen op de langzaam voorbij rijdende auto. Het is een witte Volkswagen Touran met de roodblauwe politiestrepen. Op de zijkant staat de slogan ‘Waakzaam en dienstbaar’. ‘Ik kon in het begin ab-so-luut niet wennen aan die continue aandacht,’ zegt hoofdagent en supervisor Albert van Bruggen (49). Tegenwoordig beantwoordt hij die blikken van de burgers routineus, zonder aanzien des persoons. Naast hem blijft aspirant-agent Rick Thieme (44) even onbewogen. De kracht van zijn uniform – aantrekkend dan wel afstotend – is voor hem al een voldongen feit, na vier jaar opleiding een onvervreemdbaar onderdeel van zijn werk.

Maar niet alles went. Waar ze beiden nog steeds de pest over in hebben, zijn verjaardagsfeestjes. Altijd hetzelfde geklaag over bonnen, altijd weet iedereen het beter. Van Bruggen: ‘Steeds dezelfde quatsch. Dat we er eerder op moeten slaan,...