Filosofie

Wanneer de prijs voor de vrijheid is dat je in staat bent je eigen leven zoveel mogelijk vorm te geven, dan is dat geen prijs in de zin van hoge kosten, maar een prijs in de zin van een geschenk. In hun boek De prijs van de vrijheid, waarin ze tien schrijvers en denkers behandelen in het licht van de levenskunst en de omgang met vrijheid, problematiseren Joep Dohmen en Maarten van Buuren de vrijheid wel heel erg.

De meeste mensen maken er geen probleem van. Iets minder mensen maken er wél een probleem van: ze vinden dat je de in hun schoot geworpen vrijheid niet alleen maar moet gebruiken om de bloemetjes buiten te zetten, maar er zo goed mogelijk mee om moet gaan. Er moet liefst iets bijzonders mee gedaan worden, iets dat henzelf en de mensheid opstoot in de vaart der volkeren. De last van de vrijheid, waar Sartre over spreekt, is alleen maar een last voor wie hem aanvaardt. Veel mensen doen dat niet, of vinden de last van het leven al genoeg.

Het door elkaar heen...