Reportage / Tweetalig onderwijs populair

Calm down, calm down! maant docente Mirjam Heller de leerlingen die zich luidruchtig voor de ingang van de personeelskamer ophouden. Het is pauze, en ze kolken over het linoleum van het Cals College in Nieuwegein naar de centrale hal. In het Engels vraagt Heller een meisje iets over haar huiswerk. ‘No, no, not yet,’ is het gestamelde antwoord.

Het Engels is geen overijverig toneelstukje: een deel van de leerlingen van het Calscollege wordt geacht Engels te spreken. Het is een van de scholen die het tweetalig onderwijs hebben ingevoerd. Officiëler: content and language integrated learning. Vaktermen voor een onderwijsvernieuwing die wijdverbreid is, en die nu eens voornamelijk met gejuich wordt ontvangen door zowel docenten als leerlingen.

Eenvoudig gezegd krijgen middelbare scholieren die voor ’tweetalig’ kiezen, minstens de helft van hun lessen in het Engels. Dus kunnen de brugklassers in Nieuwegein docente aardrijkskunde Judith van der...