Rising Seas

Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt. Het KNMI voorspelde onlangs dat hier over een paar decennia een klimaat als in Bordeaux zal heersen: warmer, maar ook onstuimiger. Volgens klimaatdeskundigen zitten we nog wel even veilig achter onze dijken. Maar hoe staat het met de rest van de wereld? Voor zijn project Rising Seas reisde fotojournalist Kadir van Lohuizen de afgelopen jaren van het inmiddels half ondergelopen tropische Kiribati naar de uitgestrekte delta van Bangladesh en van Groenland naar het Verenigd Koninkrijk om te zien wat de gevolgen zijn van het wassende water. Waar gaan mensen naartoe die door het water worden verjaagd? In Kiribati, een uitgestrekt eilandenrijk in de Grote Oceaan, zag Van Lohuizen van nabij welk stil drama zich daar voltrekt, ver van de camera’s van de grote nieuwsmedia. De eilanden steken maximaal anderhalve meter boven de zeespiegel uit. Doordat het zeewater door de opwarming uitzet en ijskappen en gletsjers in rap tempo...