De kilometerheffing steunt op een satellietsysteem van het Amerikaanse leger. En dat is hard aan vervanging toe.

Wat hebben Amerikaanse spionagevliegtuigjes, de Tom-Tom, de iPhone en het kilometerheffingskastje van Camiel Eurlings met elkaar te maken? Ze draaien allemaal op dezelfde satelliettechnologie (GPS, Global Positioning System), die voor honderd procent in handen is van het Amerikaanse Pentagon.

Eenendertig GPS-satellieten, die op twintigduizend kilometer hoogte in zes vaste banen rond de aarde cirkelen, zenden continu informatie naar GPS-ontvangers. Deze chips registreren zo hoe zij zich verhouden tot de satellieten en dus waar op aarde zij zich bevinden. Als het aan het kabinet ligt, en het rekeningrijden vanaf 2012 wordt ingevoerd, zullen ook de ‘kastjes van Camiel’ die in auto’s worden geplaatst over GPS-chips beschikken. Deze kastjes berekenen hoeveel kilometers auto’s afleggen.

Los van de vraag of het wenselijk is om vanaf 2012 voor een substantieel deel van de...