De Vlaamse cutuurfilosoof Lieven De Cauter is bekend met alle maatschappijkritische theorieën en filosofieën en goochelt graag met obscure begrippen. Maar hij roept zichzelf steeds terug naar de aarde, zoals in zijn nieuwe boek ‘Metamoderniteit voor beginners’.

Bij het denken over de wereld ontstaat door de veelheid aan ideeën en observaties de behoefte om die gedachten kernachtig samen te vatten. Het liefst in één woord, één begrip dat alles in een notedop bevat, zoals Verlichting, modernisme of minimalisme. Een woord dat alles samenvat moet onmiddellijk aanspreken. Dat doet ‘metamoderniteit’ niet. De titel Metamoderniteit voor beginners. Filosofische memo’s voor het nieuwe millennium van de Vlaamse cultuurfilosoof Lieven de Cauter is pompeus, ook al zit er ironie in de combinatie metamoderniteit en beginners. ‘Metamoderniteit’ stoot af als woord dat moet samenvatten wat de moderniteit overstijgt. Daar moet veel te veel bij nagedacht worden.

Het woord...