De nieuwe paspoortwet

‘Je zult mij niet horen zeggen dat Nederland een politiestaat is. Maar dit zijn instrumenten van de politiestaat,’ zegt hoogleraar computerbeveiliging Bart Jacobs. Het gaat over de nieuwe Paspoortwet. Elk reisdocument zal vanaf 21 september voorzien zijn van een vingerafdruk van de houder. Deze wordt opgeslagen op een chip in het paspoort. De nieuwe Paspoortwet sluit aan bij een Europese verordening uit 2004, waarbij de lidstaten hebben afgesproken reisdocumenten te voorzien van biometrische kenmerken om identiteitsfraude tegen te gaan. Nederland gaat in de uitvoering van deze verordening verder dan Brussel eist. De vingerafdrukken worden opgeslagen in een centrale database die, onder bepaalde voorwaarden, beschikbaar is voor justitieel onderzoek. Jacobs: ‘Dit soort centrale administraties geven een enorme macht aan de overheid. Zit er over vijfentwintig jaar nog een kabinet dat zich precies aan de afspraken houdt? Ik heb niet zo’n vertrouwen in de overheid op...