Bericht uit de Republiek

De mythe Vincent van Gogh werd geboren in 1890, het jaar dat Vincent van Gogh stierf. Toen schreef Frederik van Eeden te zijn gegrepen door de schilder die werd misverstaan en uitgelachen door ‘het groote publiek’. Voortaan herkenden de fijngevoeligen het lijdende genie. Zelfs W.F. Hermans betoonde zich apostel en schreef honderd jaar later over het ‘martelaarschap’ van ‘een godenzoon’.

Gegrépen worden. Ik heb de brieven ­gelezen, de schilderijen gezien, een beetje begrepen waarom die goed zijn, en toch: ik vóél het niet.

Ik bedacht een experiment: probeer de schilder te vergeten en bezoek één schilderij een fiks aantal weken achtereen in de Hermitage Amsterdam. Steeds liep ik zo snel mogelijk naar De slaapkamer, stond er een minuut of vijf naar al die kleuren en scheve lijnen te kijken, dacht aan níks anders en liep linea recta het museum weer uit.

Had ik in plaats van gekéken eindelijk gezíén? Nee. nog niks gevoeld. Experiment...