Het succes van de romantrilogie ‘Vijftig tinten grijs’ heeft al menig socioloog en psycholoog in de pen gebracht. Waarom werd dit boek met glamoureuze en sadomasochistische porno zo aantrekkelijk? De Israëlische sociologe Eva Illouz denkt het te weten.

Het is verleidelijk om te denken dat er een eenduidige verklaring voor is, maar het is volslagen ongewis wanneer een boek het wel of niet tot een bestseller brengt. Is het die bestseller eenmaal, dan denkt iedereen te weten waaraan het ligt. De naam van de roos, de omvangrijke middeleeuwse detective van Umberto Eco? Er werden tientallen vergelijkbare boeken geschreven, alleen niet met een zweem van literatuur zoals bij Eco. De Da Vinci Code? Hoeveel vergelijkbare romans over het zoeken naar een soort Graal zijn er niet geschreven?

De Israëlische sociologe Eva Illouz besteedt een kleine dertig pagina’s in haar essay Hardcore romantiek. Vrouwen, mannen en Vijftig tinten grijs aan de vraag waardoor een boek een bestseller...