Expositie ‘babylon’ / Het echte Babylon

Op de begraafplaats Lichterfelde in Berlijn staat een grafmonument met daarop een terrasvormige toren, een zogeheten ziggurat. Daaronder ligt Robert Koldewey (1855-1925), de Duitse archeoloog die het Pergamon Museum in Berlijn een indrukwekkende verzameling archeologische vondsten heeft bezorgd. Die was afkomstig uit wat door Koldewey was blootgelegd van het Babylon van de zesde eeuw voor Christus, negentig kilometer van het huidige Bagdad. Koldewey kreeg een ziggurat boven zijn hoofd omdat hij de fundamenten van de echte Babylonische ziggurat had blootgelegd, het enorme heiligdom waar zich de Esagila, de tempel van de god Marduk bevond. Het zou ook de plaats zijn geweest waar de fameuze Toren van Babel zou hebben gestaan.

In de achttien jaar dat Koldewey in Babylon opgravingen deed (1899-1917), legde hij ook de Ishtar-toren bloot, de monumentale toegangspoort tot de stad die later in hetzelfde Pergamon Museum is gereconstrueerd en tot op...