Analyse Donners val

In een tijd waarin bedreigingen van politici niet van de lucht zijn, bleef Piet Hein Donner zich op de fiets door Den Haag bewegen. Een journalist die zich erover verwonderde dat uitgerekend de minister die met terreurbestrijding was belast zich blootstelde aan het risico op een kogel, vroeg hem hoe het nu verder moest als hij het slachtoffer zou worden van een aanslag. Donners even ontnuchterende als veelzeggende antwoord luidde: ‘Dan, mijn beste, benoemt de regering terstond, nog dezelfde dag, een nieuwe minister van Justitie.’

Dat antwoord is verhelderend voor zowel de taakopvatting van Donner als diens overtuiging dat de staat onverzettelijk moet zijn in de strijd tegen kwade krachten. Donner is doordrongen van de noodzaak zijn ambt te scheiden van zijn eigen persoon. Hij weet dat een minister zich in de Tweede Kamer als ambtsdrager en niet als persoon verantwoordt. Daarom erkende hij in zijn ontslagverklaring zonder meer de verantwoordelijkheid voor de...