‘Het spreekt vanzelf dat ik me aansluit bij het standpunt van de minister-president’, sprak CDA-fractievoorzitter Pieter van Geel, afgelopen dinsdag in een Kamerdebatje over het kabinet en de crisis. Ik hoorde het hem zeggen op de radio, in de auto ergens op de A4, en stelde me voor hoe Van Geel erbij keek: met een klein lachje, trots dat hij Jan Peter in deze moeilijke dagen kon bijstaan.

Pieter van Geel die zich aansluit bij het standpunt van de minister-president. Heeft ie dat ooit níet gedaan dan? Het kan mij niet heugen dat Van Geel in deze kabinetsperiode één keer een kritische opmerking over het kabinet heeft gemaakt. Pieter van Geel is het altijd roerend met Jan Peter Balkenende eens.

De ChristenUnie wordt er wel eens van beticht een wel héél gezagsgetrouw clubje te zijn. Maar Arie Slob – laatst in deze rubriek nog ‘assertieve Arie’ genoemd – plaatst ten minste af en toe nog een kritische kanttekening bij het kabinetsbeleid. Zo moet het ook: de Kamer...