Het aantal dodelijke slachtoffers in het autoverkeer loopt sinds lange tijd weer op. Wat kunnen we daar tegen doen?┬á Wetenschappers dragen oplossingen aan.┬á‘Bermmonumentjes cre├źren bewustwording.’

Hoewel het aantal verkeersdoden in Nederland de afgelopen vijftien jaar bijna is gehalveerd, meldde het CBS het afgelopen jaar ineens een onverwachte stijging: in 2015 vielen maar liefst 9 procent meer verkeersslachtoffers dan in 2014. Hoewel het aantal dodelijke ongevallen op alle wegen toenam, spitste de discussie zich vooral toe op snelwegen waar 130 kilometer per uur gereden mag worden: 10 doden in 2014 tegen 32 doden in 2015. Hoe zorgen we dat het aantal dodelijke slachtoffers op de wegen weer gaat dalen?

Hoogleraar visuele cognitie Chris Olivers vermoedt dat de toename vooral te wijten is aan het feit dat het bij hogere snelheden langer duurt om af te remmen. De afstand die de bestuurder aflegt totdat hij stilstaat, hangt samen met twee dingen. Ten eerste: de remweg. Een...