Monogamie & economie

IN HET VERRE VERLEDEN WAARDEERDEN MANNEN vooral kwantiteit in vrouwen en kinderen. In traditionele, weinig ontwikkelde samenlevingen is dat nog altijd zo. De kwaliteit van kroost en echtgenotes is pas gaan tellen in ontwikkelde samenlevingen, waarin de hiërarchische positie minder wordt bepaald door niet-werkgerelateerd inkomen, als geërfd kapitaal, grond en bloedlijn.

Dit is zowel het uitgangspunt als de uitkomst van onderzoek door drie Israëlische economen. Onder de kop ‘The Mystery of Monogamy’ publiceerde het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift American Economic Review een verslag van hun onderzoek. De economen baseerden de ontrafeling van het mysterie van de monogamie op gegevens over familiegrootte, welvaart en opleidingsniveau in Ivoorkust. Dat Afrikaanse land kent zowel monogame als polygame gezinnen. ‘Een van de voorspellingen van ons model,’ zo licht Omer Moav telefonisch vanuit Jeruzalem toe, ‘zegt dat traditioneel rijke mannen die hun...