Opnieuw relevant, want

Vanavond zit advocaat Inez Weski aan tafel bij Zomergasten. In 2010 liepen we een paar dagen met de advocatenfamilie mee (of beter gezegd: renden erachteraan).

‘Waar is Weski?’

De suppoost kijkt vorsend naar het groepje advocaten dat staat te wachten voor de rechtszaal op de tweede verdieping van het Haagse Paleis van Justitie.

‘Ze is wat later,’ zegt een van de wachtende strafpleiters.

‘Alwéér?!’ bromt de suppoost, terwijl hij zich omdraait en in de richting van de ontvangstbalie beent. Dan zwenken de deuren van de hal open en schrijdt de laatkomer binnen. Rustige tred, stoïcijnse blik, terwijl de wieltjes van de met stukken gevulde dossiertas over de vloer ratelen. Ze installeert zich achter haar cliënt, geeft de man een hand, legt de noodzakelijke papieren voor zich op tafel en neemt het woord: ‘Meneer de voorzitter, leden van het hof…’

De zaak kan beginnen. Weski is binnen.

Zwarte Porsche

Op tijd komen is soms lastig voor Inez Weski (1955). Die...