Opnieuw relevant, want

Vanavond zit advocaat Inez Weski aan tafel bij Zomergasten. In 2010 liepen we een paar dagen met de advocatenfamilie mee (of beter gezegd: renden erachteraan).

‘Waar is Weski?’

De suppoost kijkt vorsend naar het groepje advocaten dat staat te wachten voor de rechtszaal op de tweede verdieping van het Haagse Paleis van Justitie.

‘Ze is wat later,’ zegt een van de wachtende strafpleiters.

Advertentie

Advertentie

‘Alwéér?!’ bromt de suppoost, terwijl hij zich omdraait en in de richting van de ontvangstbalie beent. Dan...