De mislukte innovatiedroom

Bij de presentatie van Het Innovatieplatform. Innoveren in het centrum van de macht, het autobiografische verslag van gewezen IP-secretaris Frans Nauta, ontvouwde PvdA-Kamerlid Martijn van Dam een opmerkelijke analyse. Als grote antagonist in het verhaal noemde hij Maria van der Hoeven, die indertijd als minister van Onderwijs lid van het platform was, en nu als minister van Economische Zaken. Met ‘Limburgse handigheid’ wist Van der Hoeven het Innovatieplatform al snel ‘onschadelijk te maken’ door de miljoenen voor innovatie voor haar eigen ministerie te claimen, zodat de mooie ambities van het gezelschap meteen al verzandden in een belangenstrijd tussen ministeries. De eigenlijke hoofdpersoon van het verhaal, stelde Van Dam, is niet Frans Nauta, maar Jan Peter Balkenende, de voorzitter van het platform, die zoals de geheimzinnige Dorbeck in De donkere kamer van Damokles z├│ afwezig is, dat niemand weet of hij wel echt bestaat. ‘Het Innovatieplatform...