De toneelschrijver en mensenrechtenactivist Václav Havel (1936-2011) was tussen 1989 en 2003 de minst presidentiële president van Tsjechië en de wereld. Zijn toespraken waren zo goed dat ze onmiddellijk werden gepubliceerd. Met ‘Vaclav Havel. Een leven’ schreef zijn Michael Zantovsky de biografie van een non-conformist in de wereldpolitiek.

Na Polen en Amerika, was in 1990 de Sovjet Unie het derde land dat Václav Havel, de kersverse eerste president van het onafhankelijk verklaarde Tsjecho-Slowakije, bezocht. Het eerste onderwerp dat Havel in zijn gesprek met Gorbatsjov ter sprake bracht waren de zeventigduizend militairen die de Sovjet Unie nog in Tsjecho-Slowakije had gestationeerd.

Die wilde Havel binnen een jaar weghebben. Havel had al een gezamenlijke verklaring opgesteld waarin een en ander werdgeregeld. Gorbatsjov was even verrast dat dit meteen ter tafel kwam, maar gingna ampel beraad met zijn adviseur akkoord. Dat was het moment om te doen watHavel zich had...