Gaat ‘de menselijke natuur’ ons vertellen wat we mooi en lelijk moeten vinden?

Het feit dat Darwin in februari tweehonderd jaar geleden is geboren en dat het in november honderdvijftig jaar geleden zal zijn dat On the Origin of Species verscheen, zal tot gevolg hebben dat nog eens bevestigd wordt wat de afgelopen twintig jaar gemeengoed is geworden: dat Darwins evolutietheorie de herwaardering inluidde van de menselijke natuur. Tot ver in de jaren tachtig werd de mens tamelijk algemeen als kneedbaar en maakbaar beschouwd, behalve natuurlijk door conservatieven. De ontdekking van het DNA, de nieuwe genetica en de biotechnologie hebben ervoor gezorgd dat iedereen nu weet dat alles al in de natuur van ‘de genen’ is vastgelegd.

Dat was wat de evolutionaire psychologen in de geest van Darwin al langer beweerden: de mensheid heeft in de prehistorische oudheid een gemeenschappelijke voorouder en dat betekent dat mensen veel gemeen hebben, hoe groot de cultuurverschillen ook zijn....