Essay

Het is dat het boek geschreven is door de solide sociologen Anton Zijderveld en Peter Berger, anders zou je de auteurs van Lof der twijfel voor gek verklaren. Alles wijst erop dat een pleidooi voor twijfel nu betekent dat enthousiast de weg gewezen wordt naar nog meer drijfzand. Vroeger werd van iemand gezegd dat hij een vat vol tegenstrijdigheden is. Dat kan nu van de samenleving gezegd worden. Vandaar de algemene hang naar nieuwe zekerheden, krachtige taal, ferme beslissingen, ondubbelzinnige standpunten.

Alleen onder kunstenaars is de creatieve twijfel nog een vast onderdeel van hun verbeelding en denkwereld, de rest van de samenleving heeft grote behoefte aan vastigheid. Exemplarisch voor de hang naar zekerheid is de plotselinge hausse aan canons: de canon van de geschiedenis, de canon van de letteren, de canon van de wetenschap.

Zijderveld en Berger beschrijven de veranderingen die in de moderne tijd hebben geleid tot het wegvallen van zekerheden: de kerk die door kennis...