Volgens de officieren Koos Plooij en Saskia de Vries is er voldoende bewijs om Willem Holleeder te veroordelen voor deelneming aan een criminele organisatie, bedreiging en mishandeling. Het OM acht bewezen dat hij verantwoordelijk is voor de afpersing van de zakenlieden Friedländer, Houtman en Endstra.

Het OM heeft weliswaar niet kunnen vaststellen dat het van Endstra afgeperste geld inderdaad bij Holleeder terecht is gekomen, maar dat is volgens de officieren voor ‘een bewezenverklaring ook niet nodig’. Ze menen dat op grond van verklaringen van getuigen en financiële stukken voldoende verband is gelegd tussen de afpersing door Holleeder van Endstra. De gesprekken die Endstra met de CIE voerde vormen een belangrijk onderdeel hiervoor.

Zie voor het requisitoir: www.om.nl

Holleeders advocaat Jan-Hein Kuijpers zal op maandag 12 november zijn pleidooi uitspreken.