Critici vonden het pamflet Broederschap van de Eurocommissaris veel te vrijblijvend, maar nu komt Frans met boter bij de vis: twintigduizend euro voor het goede doel.

Vanmorgen signaleerde Sheila Sitalsing in haar Volkskrant-column (€) dat ‘wij van de pers’ de neiging hebben met veel geraas ergens melding van te maken, maar vergeten te vertellen hoe het afliep. Zo zou het natuurlijk ook weer kunnen gaan met de berichten over Broederschap, het pamflet van Frans Timmermans dat in december met groot rumoer werd ontvangen. Nico Dijkshoorn probeerde bijvoorbeeld de Eurocommissaris in De wereld draait door weg te zetten als ijdeltuit, die vanuit zijn dienstauto geheel vrijblijvend zijn licht over de wereld laat schijnen, en Sebastien Valkenburg betoogde in NRC Handelsblad dat Timmermans’ pleidooi niets anders was dan holle retoriek, vergelijkbaar met de platitudes over wereldvrede bij een missverkiezing.

Staat er een keer één op die wél schetst waar hij heen wil, is het...