Terwijl het halve land zich begon af te vragen hoe Jan Peter Balkenende zich onder een parlementair onderzoek over Irak zou uitdraaien, nam hij afgelopen weekend een listig besluit: er komt een onafhankelijke onderzoekscommissie. Zo blijft de premier – althans voorlopig – de vernedering van openbare hoorzittingen in het parlement bespaard.

Ook de voorzitter, Willibrord Davids, is slim gekozen: niemand zal het wagen de integriteit van een oud-president van de Hoge Raad in twijfel te trekken. Maar het handigst is nog de timing. Balkenende’s aankondiging kwam precies één dag voor de Eerste Kamer zich zou beraden op een nieuwe ronde lastige vragen over ‘Irak’: die publicitaire slag is voor de premier.

Bovendien moet de commissie haar bevindingen in november presenteren. Dan is het voor de Eerste Kamer kort dag om nog een eigen parlementaire enquête op te tuigen vóór de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010, die als een graadmeter beschouwd zullen worden voor de...