31-05-2008
Door Maurits Martijn

Tim van der Hagen (1959) is o.m. directeur van het Reactor Instituut Delft van de TU Delft, hoogleraar Reactorfysica, wetenschappelijk directeur van het 3TU Centre for Sustainable Energy Technologies, directeur van het Delft Research Centre on Sustainable Energy en initiatiefnemer van het Nederlands Onderzoeksplatform Duurzame Energievoorziening

‘We zitten midden in een renaissance van kernenergie. Wereldwijd worden 34 centrales gebouwd en er zijn plannen voor nog 200. De vraag naar energie blijft groeien, fossiele brandstoffen raken op, duurzame bronnen leveren nog geen fundamentele bijdrage en we stoten overmatig CO2 uit. Kernenergie is grootschalig inzetbaar, goedkoop, stoot geen CO2 uit en maakt landen minder afhankelijk van het instabiele Midden-Oosten. Nu al komt eenderde van alle Europese elektriciteit van kernenergie.

Grote kerncentrales, zoals in Borssele, wekken elektriciteit op. De reactor in Petten is een onderzoeksreactor, waar...