Midden jaren zeventig bedacht de gemeente Nijmegen een plan om een bovengrondse parkeergarage te bouwen aan de rand van het centrum van Nijmegen. Oude arbeiderswoningen in de Piersonstraat zouden daarvoor gesloopt moeten worden. De buurtbewoners waren fel tegen en voerden zonder succes procedures om de bouw te voorkomen. In augustus 1980 werden de eerste huizen aan de Piersonstraat gekraakt, waaronder het pakhuis De Eenhoorn. Op 16 februari 1981 besloten de krakers de Piersonstraat te barricaderen uit angst voor een op handen zijnde ontruiming. ‘Vrijstaat de Eenhoorn’ werd uitgeroepen. Op 23 februari besloot de gemeente over te gaan tot ontruimen, waarna een van de hevigste krakersrellen in de jaren tachtig plaatsvonden.

Ex-minister van Vreemdelingenzaken Rita Verdonk was ook betrokken bij de ontruiming van de Piersonstraat. Zie hier het artikel van Vrij Nederland...