Onderzoekers bliezen in de media hun bevindingen over de nadelen van thuisbevallen op. Terwijl ze beter wisten.

Het Nederlandse verloskundige systeem is failliet. Aldus het hoofdredactionele commentaar van de Volkskrant op donderdag 4 november. Het ’tweeslachtige’ karakter ervan leidt tot ‘gevaarlijk en soms fataal’ tijdverlies. De krant raadt aan alle bevallingen in het ziekenhuis of desnoods in speciale bevallingsklinieken plaats te laten vinden.

Die revolutionaire boodschap was gebaseerd op een daags tevoren in het gezaghebbende British Medical Journal gepubliceerd onderzoek van elf Nederlandse wetenschappers naar babysterfte. Het elftal claimde voor het eerst bewezen te hebben dat aan een bevalling onder supervisie van een vroedvrouw een twee keer zo hoog sterfterisico is verbonden als aan een bevalling onder begeleiding van een gynaecoloog.

Het was groot nieuws. Nederland is in Europa het land met bijna de hoogste babysterfte. Ook vinden hier op veel grotere schaal dan...