Thomas Vaessens, hoogleraar Nederlandse letterkunde en dit jaar lid van de Librisjury, was een paar jaar geleden pleitbezorger van het zaplezen door studenten. Nu heeft hij weer iets nieuws: schrijvers moeten geëngageerd zijn. Of ze mooie zinnen kunnen schrijven, is niet zo belangrijk.

Minachting voor het mooiste

Een populist laat zich niets vertellen. Een populist weet hoe alles zit, daar heeft hij anderen niet voor nodig, die willen toch alleen maar macht uitoefenen en voorschrijven wat hij moet vinden en denken. In zijn boek De revanche van de roman. Literatuur, autoriteit en engagement ontpopt Thomas Vaessens zich als een literair populist: boeken mogen niet meer geschreven worden vanuit het idee dat ze het niveau van literatuur moeten halen, schrijvers moeten zich naar de wensen van het publiek richten en geëngageerd zijn. Elk boek moet door iedereen gelezen kunnen worden, het moet realistisch zijn, het moet mainstream zijn, en beslist niet, zoals Vaessens schrijft, voor...