Terwijl de rechtspopulisten de Bondsdag binnenmarcheerden was Den Haag deze week in rep en roer over een paar procentjes meer of minder eigen risico in de zorg. En over Ybeltje Berckmoes natuurlijk, die de vuile was van de VVD buiten hing. Een gezegend land dat zich daar druk om kan maken.

Terwijl deze week in Duitsland de rechts-populistische AFD triomfantelijk de Bondsdag binnenmarcheerde en in Frankrijk president Macron zijn langverwachte visie op de toekomst van Europa ontvouwde – gebeurtenissen die van grote betekenis kunnen zijn voor de toekomst van Nederland in de Europese Unie – was rond het Binnenhof het gesprek van de dag: een paar procentjes meer of minder eigen risico in de zorg. In de Kamer werd met rode koppen op tafel geslagen, er werd geroepen over dikke middelvingers, ‘kille berekening’ en Jan Modaal die ‘vol in het gezicht’ zou worden geslagen, en in de media werd het eigen risico opgeblazen tot ‘een van de heetste, meest gepolariseerde...