Er wordt gepleit voor een groot onderzoek naar de dekolonisatie om met het verleden in het reine te komen. Maar hoeveel zin heeft het onszelf en de Indonesiërs de maat te nemen? Kester Freriks laat zien hoe het ook kan: in zijn nieuwe boek Echo’s van Indië laat hij zonder vooringenomenheid de stemmen klinken van mensen die het conflict van nabij hebben meegemaakt.

Met het voorlezen van een kort getypt briefje in zijn tuin in Jakarta bracht Soekarno op 17 augustus 1945 een gebeurtenis teweeg die de wereld zou veranderen: de Indonesische onafhankelijkheid. Voor schrijver en NRC-journalist Kester Freriks, zelf in Jakarta geboren, was de Proklamasi het vertrekpunt om zeventig jaar later in Nederland en Indonesië op zoek te gaan naar verhalen van ooggetuigen en betrokkenen aan alle kanten van de dekolonisatie: pemoeda’s, dwangarbeiders, kolonialen, Molukse KNIL-militairen, Indische Nederlanders, kinderen van de derde en vierde generatie.

Deze week werd zijn boek, Echo’s van...