Francis Fukuyama is best te spreken over de Hollanders: meer dan andere Europeanen lezen ze boeken en staan ze open voor nieuwe ideeën. En wanneer Fukuyama het belang uitlegde van social capital en stelde dat het eruit voortvloeiende vertrouwen tussen burgers garant staat om economie en openbaar leven op rolletjes te laten draaien, dan zeiden de Nederlanders tot voor kort: ‘Yes. A high-trust society. That’s us!’ Nu niet meer.

Op de heldere Frederik van Eeden-lezing die Fukuyama vanmiddag gaf aan de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) in Leusden, vertelde hij dat Amerika en Holland al een jaar of vijftien gelijk opgaan: problemen met immigratie en een sterk gepolariseerde politiek leidden tot een afbrokkelend social capital. (Fukuyama: ‘Links en rechts hadden vroeger verschillende visies, nu hebben ze verschillende feiten.’)

Maar hoe dat sociaal kapitaal terug op te bouwen? Met een glimlach deelde Fukuyama mee dat hij dát ook niet precies weet. Ja, door...