Carel Peeters over hoe de Vrije Universiteit tenonder gaat aan het Woordenboek van het Managersmodel.

Het verlangen naar de omgekeerde wereld duikt altijd op wanneer een bestaande wereld het te bont maakt.

Dat is in de geschiedenis al vaak voorgekomen, vandaar dat ‘de omgekeerde wereld’ een vast thema is in de literatuur en de politieke geschiedenis.

Alles op zijn kop zettende revoluties zijn er de uitdrukking van, ook als ze niet gewelddadig verlopen, zoals de fluwelen revolutie in Tjecho-Slowakije in 1990. Er is altijd sprake van omkering van de machtsverhoudingen. Vandaar dat carnaval een omgekeerde wereld is, en de nar die de koning de les leest. De traditie in omkeringen gaat terug tot de klassieke oudheid, maar bloeide speciaal op in zestiende eeuw.

De Reformatie zette toen de wereld op zijn kop door de kerk van Rome niet meer als enige zaligmakend te erkennen. In het kielzog van het doorbreken van de macht van Rome verschenen toen de eerste prenten met gedichten...