Een docent in de literatuur die merkt dat zijn studenten niet zoveel zin hebben in het lezen van hele boeken en lange artikelen zal even vertwijfeld op zijn hoofd krabben. Maar het zal daarna niet lang duren voor hij zijn studenten op een vriendelijke maar besliste manier duidelijk zal maken dat het toch juist de bedoeling van de studie is dat ze veel lezen, en dat ze daar toch ook voor gekomen zijn. Zoals een toekomstige dokter het menselijk lichaam bestudeert, zo leest een letterenstudent zich kleine oogjes. En ook dikke, moeilijke boeken waar je eigenlijk geen zin in hebt.

Een docent die met zoiets te maken krijgt, zal niet overlopen van begrip. Maar dan hebben we niet gerekend met Thomas Vaessens, Jos Joosten en Geert Buelens, de nieuwe hoogleraren Nederlandse letterkunde aan respectievelijk de Universiteit van Amsterdam, de Radboud Universiteit te Nijmegen en aan de Universiteit van Utrecht. In verschillende artikelen in diverse kranten en weekbladen hebben ze laten weten dat...